Oferta

Terapia Powięziowa

Terapia mięśniowo powięziowa jest metodą głębokiej pracy z ciałem.

Celami terapii są:

przyniesienie ulgi w bólu,

poprawa funkcjonowania układu mięśniowo-szkieletowego,

przywrócenie sprawności ciała.

Terapia ta wykonywana jest głównie na taśmach mięśniowo-powięziowych, może powodować dyskomfort, jednak daje bardzo dobre rezultaty i polepsza funkcjonowanie ciała.

Terapia Manualna Metodą Dorna

Metoda Dorna jest terapią osteodynamiczną, polegającą na wykonywaniu rękami terapeuty powolnego i naturalnego ruchu z jednoczesnym uciskiem w obrębie określonych struktur ciała pacjenta. Prowadzony ruch jest analogiczny do ruchu jakie zwierzę wykonuje podczas swojej naturalnej aktywności fizycznej. Zostają uwolnione wszelkie blokady znajdujące się w tkankach łącznych oraz na przebiegu meridianów energetycznych. Podstawowym i najważniejszym efektem terapeutycznym w Metodzie Dorna jest powrót stawów do ich fizjologicznej – właściwej pozycji.

Laseroterapia

jest to metoda bodźcowego oddziaływania energii promieniowania laserowego na chore tkanki, polegająca na aplikowaniu na chore miejsca wiązki światła laserowego o odpowiedniej mocy i długości fali. Laser wykorzystuje się do biostymulacji, normalizacji i regeneracji błon komórkowych tkanki kostnej i tkanek miękkich. Pobudza organizm do wytwarzania substancji przeciwbólowych oraz przyspiesza gojenie się ran. Działa reparacyjnie, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

Magnetoterapia

to skuteczna metoda leczenia pulsującym polem magnetycznym niskiej częstotliwości. W przeciwieństwie do metod konwencjonalnych fizykoterapii, umożliwia ona głębokie, a nie wyłącznie powierzchniowe oddziaływanie na organizm. Terapia polem magnetycznym jest bezpieczna i może stanowić samodzielną metodę lub mieć istotne znaczenie w procesie kompleksowego leczenia. Ważną zaletą magnetoterapii jest to, iż elementy metalowe (np. drut śródszpikowy, płytka zespalająca) nie stanowią przeciwwskazania do ich wykonywania, a także może być stosowana u zwierząt z opatrunkami miękkimi i gipsowymi.

Elektroterapia

Galwanizacja. Zabiegi przy użyciu prądu stałego, który przepływa przez pacjenta nie zmieniając swojego kierunku ani natężenia. Nie wywołuje on skurczu. Przepływ prądu stałego przez tkankę nerwową i mięśniową wywołuje zmianę pobudliwości błon komórkowych – pod katodą wzrasta pobudliwość, a pod anodą pobudliwość maleje. Ogólne zjawisko to nazywamy elektrotonusem. Działanie prądu stałego wywołuje rozszerzenie naczyń krwionośnych i przekrwienie okolicy zabiegowej.

Kinezyterapia – terapia ruchem

Ćwiczenia bierne są stosowane w celu diagnostycznym, terapeutycznym, prewencyjnym. Wykonuje się je po zabiegach operacyjnych, w schorzeniach neurologicznych, po urazach, kontuzjach, w przewlekłych schorzeniach ortopedycznych, u pacjentów leżących, z obrzękami dystalnych części ciała.

Ćwiczenia czynne: wzmacniają siłę mięśni, poprawiają koordynację, propriocepcję, poprawiają ruchomość stawów kręgosłupa i kończyn. Wykonywane są w przypadkach: dysplazji, niedowładów, schorzeń neurologicznych, kiedy pacjent nie może w pełni obarczać kończyny, u psów starszych, po operacjach, urazach.

Sonoterapia 

terapia ultradźwiękami. Ultradźwięki są falami dźwiękowymi o częstotliwości przekraczającej granicę słyszalności ucha ludzkiego. Ich wpływ na organizm zwierzęcia jest dwojaki: w trybie ciągłym wytwarzają głębokie ciepło w tkankach, natomiast w trybie pulsacyjnym działają jak mikromasaż.

Masaż

stosowany jest w przewlekłych chorobach mięśniowo-szkieletowych, po zabiegach operacyjnych, jako zabieg wstępny przed ćwiczeniami lub po ćwiczeniach, przy zaburzeniach równowagi, przy nadmiernym lub obniżonym napięciu mięśniowym, przed i po wysiłku, przy obrzękach, jako zabieg rozluźniający.